1. Επιλέξτε από το παρακάτω μενού
  2. Επιβεβαιώστε κάτω/αριστερά
  3. Πατήστε το κουμπί του υπολογισμού
  4. x

-

1. Επιλογή Οχήματος

2. Επιλογή ψύξης

3. Επιλογή χρήσης

4. Επιλογή εξωτ. παροχής

Υπολογισμός Πρότασης

Επιλέξτε τα 1-4 στο παραπάνω μενού για να μας περιγράψετε τις ανάγκες σας και πατήστε "Υπολογισμός" για να δείτε την πρόταση μας.