Παράδοση 7 οχημάτων στην εταιρία Νιτσιάκος

Posted by xallos

«Stathis και Νιτσιάκος» Οι κορυφαίες συνεργασίες είναι παράδοσή μας!

Συνεργασία Στάθης και Νιτσιάκος

Η Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ µια από τις µεγαλύτερες και πιο επιτυχηµένες βιοµηχανίες τροφίµων της Ελλάδας επέκτεινε την συνεργασία της µε την «Stathis».

Στα πλαίσια της διασφάλισης της άριστης µεταφοράς των προϊόντων της, η Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ ανανέωσε το στόλο των φορτηγών – ψυγείων της µε 7 νέα αυτοκίνητα.

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή καθώς και η τοποθέτηση των ψυκτικών θαλάµων γίνεται, από τεχνικά άρτια καταρτισµένο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις της «Stathis».

STATHIS
55 ΧΡΟΝΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ!

Δείτε το έντυπο δελτίο εδώ