Παράδοση 4 Atego 816 στην εταιρία Πίνδος

Posted by szografakis

Παράδοση 4 Atego 816 στην εταιρία Πίνδος.

Stathis news pindos