Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης σταθερού διαχωριστικού για τη συνδυασμένη μεταφορά προϊόντων κάτω από διαφορετικές θερμοκρασίες.

Επίσης ο διαχωρισμός μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας ισοθερμικής «κουβέρτα» η οποία μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ελευθερώνοντας το σύνολο του χώρου της μόνωσης

Δεν είστε σίγουροι ποια λύση ταιριάζει στην επιχείρησή σας;